Entreprenadborrning

Vi utför även andra borruppdrag som filterbrunnar, horisontalborrning, entreprenadborrningar, pumpmonteringar, vägghåltagning, borrhålstryckningar samt mindre grävmaskinsarbeten. Här nedan ser ni några exempel på uppdrag.

Horisontalborrning
Fördelar med horisontalborrning är, exempelvis, att man kan göra genomföringar under en väg utan att den behöver stängas av. Det innebär naturligtvis en rad fördelar av både ekonomisk, säkerhetsmässig och praktisk natur. Besvärliga trafikomläggningar drabbar ju både samhället och individer på ett negativt sätt

 • Borrning under väg i Böle
 • Borrning av formationsfilterbrunn Järvsö
 • Borrning under väg i Böle
 • Ett 21 meter långt stålrör borrades in under vägen och gångväg för att kunna dra avlopp och fiber under vägen. Genom att borra under vägen behövs vägen aldrig grävas upp och trafiken påverkas inte.

 • Borrning av formationsfilterbrunn Järvsö
 • Formationsfilterbrunn i grusås för kommunal vattenförsörjning i Järvsö, borrningen utfördes med 274 mm foderrör och en sil monterades och frilades i botten av hålet på mellan 14 och 18 meter.

 • Borrning under väg
 • Borrning under väg
 • Borrning under väg
 • Borrning av formationsfilterbrunn Järvsö
 • Borrning av formationsfilterbrunn Järvsö
 • Borrning av formationsfilterbrunn Järvsö
 • Borrning av formationsfilterbrunn Järvsö