Energiborrning/ Borrning bergvärme och bergkyla

På Jämtborr AB utför vi energiborrningar dvs. borrningar för bergvärme och bergkyla. Geoenergi är samlingsnamnet för energiutvinning ur jord och berg. Till Geoenergi räknas bland annat bergvärme, bergkyla, jordvärme och sjövärme.
Läs mer om bergvärme och dess fördelar.


Att borra för begvärme och bergkyla innebär en del saker man behöver ta hänsyn till

– Vilka regler och rekommendationer gäller i kommunen?

– Var finns befintliga ledningar och rör (vatten, avlopp, el, tele, fiber etc.)?

Läs mer om vad man bör tänka på vid borrning för bergvärme

Idag utgör en stor del av våra uppdrag energiborrning, dvs borrning för bergvärme. Bergvärme bygger på principen att man tar tillvara på värmen ur berget genom att borra en eller flera energibrunnar.

Med en bergvärmeanläggning kan man reducera sina uppvärmningskostnader upp till 75%. Mer om bergvärme finns att läsa hos Geotec.