Vattenborrning/ Brunnsborrning

Borrning efter vatten i berg

Det vanligaste är att man utför brunnsborrning i berget. En egen bergborrad vattenbrunn är bland den säkraste och pålitligaste vattenkällan man kan ha. Vattnet som man finner i berg har genom många år filtrerats genom berget innan det sammlas upp i sprickor. När man borrar genom en sådan spricka tränger vatten in i vattenbrunnen och fyller upp brunnen till grundvattenytan. Med en dränkbar pump kan man sedan pumpa upp vattnet från brunnen till sin fastighet.

En bergborrad brunn som är rätt utformad påverkas i regel inte av ytliga föroreningar så som översvämningar eller läkage i avloppsnät eller oljetankar. Det kan dock finnas naturliga föroreningar som kalk, mangan, järn eller svavelväte och det kan ibland vara nödvändigt att installera ett filter även på en bergborrad brunn, det är viktigt att ta nya vattenprov när man ändrat sin vattenförsörjning.

Viktigt att tänka på när man ska anlägga en vattenbrunn är att man placerar den så inte föroreningar från tex avlopp kan nå brunnen.

Borrning efter vatten i grusås

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Jämtborr AB borrar vattenbrunnar till både privatpersoner och kommuner. Det finns två olika typer av borrade vattenbrunnar, bergborrade brunnar och brunnar där man tar vatten innan man når berg i grusåsformationer. Hittar man ett ett bra lager med grus som det finns vatten i på väg ner mot berg så kan man oftast stanna och ta vara på det vattnet. Det finns olika sätt att utforma en sån brunn på, för en privatperson räcker det oftast att ta vattnet ur öppen rörända, det innebär att man slutar borra en bit ner i grusåsen när man känner sig säker på att mängden räcker och att grundvattenytan är tillräckligt högt ovanför botten av hålet, sen pumpar man upp vattnet som flödar in genom botten av hålet med en dränkbar grundvattenpump.

Har kunden ett stort behov av vatten kan man montera en sil i hålet, det finns olika varianter och lösningar på detta men det vanligaste är att man använder sig av en metod som heter ”förlorat filter”. Vid förlorat filter monteras en sil i borrhålet som man frilägger genom att dra upp stålrören, silen kommer då i direkt kontakt med grusåsen och vatten kan strömma i genom silens slitsar till brunnen. En sådan brunn kan producera stora mängder vatten och används ofta i kommunala vattentäkter.